Wyszukiwanie proste

 

  Wyszukiwanie    zaawansowane

Nazwa
Miejscowość lub kod pocztowy
Słowo kluczowe/ branża
 
Liczba wyników na stronie
25 50 100

Wskazówki dot. wyszukiwania
Jeśli w polu Szukaj wpiszą Państwo dane słowo, to system będzie wyszukiwał zgodności od początku słowa.

Aby osiągnąć wynik według Państwa życzenia prosimy również umieścić zamiast cudzysłowia ("...") gwiazdkę (*...) przed wyszukiwaną nazwą.

np.: zamiast "Dom" prosimy o podanie *Dom.

Przyklad:
Dach

po wpisaniu słowa kluczowego DACH system wyszuka wszystkie wyrażenia rozpoczynające się od tego słowa, a więc DACHÓWKA, BLACHA DACHOWA.

Aby wyszukać element jakiegoś słowa, można poprzedzić je gwiazdką *. Tego rodzaju wyszukiwanie daje ogromną liczbę wyników, ale jest też znacznie bardziej czasochłonne.

Przyklad:
*dom

na liście trafień pojawiają się wszystkie wyrażenia, zawierające w sobie słowo DOM: DOMOWE ZWIERZĘTA, DOM I OGÓD, ale też RADOMSKO

Prośba o informacje

Czy są Państwo zainteresowani reklamą* w Polskim Rejestrze Internetowym dla podmiotów gospodarczych? Przesyłamy Państwu odpowiednie dokumenty!

** Pola obowiązkowe

Nazwa firmy/nazwisko **
Osoba kontaktowa
Ulica Nr.
Kod pocztowy ** Miejscowość **
Telefon
Telefaks
branża **
E-Mail
Internet* Wyróżniający się wpis jest płatny. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zleceń ogłoszeniowych.

Wydawnictwo zastrzega sobie również prawo odmowy dokonania wpisu do rejestru. Ze względu na specyficzny charakter zawartości bazy danych nie można udzielić gwarancji i ponosić odpowiedzialności za kompletność, aktualność, umiejscowienie i poprawność danych, a także za błędy merytoryczne i techniczne, co wyklucza także wszelkie roszczenia z tytułu odszkodowań. Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych zaznacza się, że w celu utworzenia i przygotowania rejestru wszystkie dane są zapisywane w sposób elektroniczny.impressum
copyright
privacy